První žadatelDruhý žadatel
Jméno a příjmení *
Rodinný stav
Domácnost
Adresa bydliště
Kraj
Nebližší okresní město
Státní občanství
Trvalý pobyt
Email *
Mobil *
Kdy vás mužeme kontaktovat

Vysvětlivky

Datum narození - Údaj duležitý pro zjištení, zda muže žadatel získat úvěr, popř. v jaké maximální délce trvání. Prakticky všechny banky omezují žadatele spodní i horní věkovou hranicí pro získání úvěru.
Počet osob v domácnosti - Údaje duležité pro výpocet životního minima domácnosti žadatele, které banky používají ke zjištení bonity žadatele.

* Prosíme, vyplňte všechny kolonky označené hvezdičkou.

Datum narození *
(formát dd.mm.rrrr)
Počet osob v domácnosti
z toho dětí do 6
z toho děti 6 - 10
z toho děti 10 - 15
z toho nezaopatřené děti 15 - 26
z toho dospělé osoby

Vysvětlivky:

Přesné údaje o všech závazcích žadatele jsou velmi duležité pro přesné posouzení bonity. Prosíme, ve Vašem zájmu vyplňte veškeré Vaše závazky.

* Prosíme, vyplnte všechny kolonky označené hvězdičkou.

Zdroj příjmu *
Délka stávajícího zaměstnání (podnikání) v mesících *
Výše ČISTÉHO MESÍČNÍHO příjmu v Kč (u zaměstnance) *
Základ daně (r.37) minus zaplacená daň, popř. obrat, z posledního daňového přiznání (u podnikatele)
Výše mesíčních závazku na kapitálové životní pojištení
Výše mesíčních závazku na stavební spoření
Výše mesíčních závazku na penzijní připojištení
Výše mesíčních závazku na leasingy a úvěry
Výše limitu na kreditních kartách a kontokorentech (i necerpaných)
Pokud máte stavební sporení, název sporitelny a výše nasporených vlastních prostredku
V jakých bankách máte bežné úcty

Vysvětlivky:

Následující údaje jsou duležité pro zjištení bonity žadatele, určení účelu úvěru a výpočet případné státní podpory.
Určená hodnota nemovitosti je údaj duležitý pro výpocet maximální možné výše úveru. Muže jít o nemovitost, do které směruje úvěr nebo jinou nemovitost v osobním vlastnictví, která bude sloužit jako zástava. Máte-li úřední odhad ceny nemovitosti, použijte hodnotu v nem uvedenou. Neuvedete-li v této kolonce žádnou hodnotu, budeme vycházet z plánované výše investice do nemovitosti.

Místo hypotéky, vcetne okresu
Plánovaná výše investice do nemovitosti, v Kč (vlastní prostředky)
Určená hodnota nemovitosti, ke které má být zřízeno zástavní právo, v Kč
Požadovaná výše úvěru, v Kc
Požadovaná délka úvěru v letech
Úvěr bude použit na
Jaké nemovitosti?
Bude úvěr použit na vznik nebo pořízení nové bytové jednotky (do 2 let od kolaudace)?
Předpokládaná doba realizace (mesíc, rok...)
Poznámka (napr. spěchá...)
Doporučeno kým:
 

-v internetovém marketingu spolupravujeme-