SLOVNÍK

Hypotéka

Hypotéka je jiný výraz pro zástavní právo, které vázne na nemovitosti. Zástavní právo je právo věřitele, čili finanční instituce, uspokojit se ze zastavené věci v případě, kdy dlužník, čili osoba, která si bere úvěr, neplní své závazky. Závazkem dlužníka je řádně splácet daný úvěr.

Hypotéční úvěr

Hypotéční úvěr definuje zákon o dluhopisech jako úvěr, který je poskytnut na investice do nemovitosti na území České republiky nebo na její výstavbu či pořízení, a jehož splacení včetně příslušenství je zajištěno zástavním právem k této nebo jiné nemovitosti na území České republiky.

Ručitel

Ručitel je osoba, která je povinna zaplatit úvěr na výzvu věřitele v případě, kdy jej nesplatí dlužník. Zaplatí-li ručitel úvěr věřiteli, má potom právo požadovat zaplacení vyplacených prostředků na dlužníkovi.

Zástavní právo

Zástavní právo je právo věřitele, čili finanční instituce, uspokojit se ze zastavené věci v případě, kdy dlužník, čili osoba, která si bere úvěr, neplní své závazky. Závazkem dlužníka je řádně splácen daný úvěr.

Vinkulace

Vinkulace ve prospěch banky znamená zastavení pohledávek, které vzniknou pojišťenému vůči pojišťovně z důvodu výskytu pojistné události kryté pojištěním, ve prospěch banky, která poskytuje úvěr. Vyskytne-li se pojistná událost, pojišťovna nevyplatí pojistnou částku pojištěnému, ale bance, která mu na koupi domu poskytla úvěr.

Bonita

Bonita je označení pro schopnost dlužníka splácet úvěr. Určuje ji banka na základě posouzení a analýzy vstupních parametrů klienta, jako je např. výše příjmu, věk žadatele o úvěr, počet členů domácnosti, výdaje klienta. Na základě bonity banka rozhoduje, zda úvěr poskytne, a za jakých podmínek.


-v internetovém marketingu spolupravujeme-